Diensten

Wat is er nodig om dit te realiseren?

Is dit technologisch haalbaar?

Hoe innovatief is dit?

Het doel van Sonderkamp Research is om innovatieve life science onderzoekers en ondernemers te ondersteunen in het realiseren van hun ideeën.

Diensten die geleverd kunnen worden zijn onder andere literatuur onderzoek en haalbaarheidsstudies. Daarnaast kun je ons benaderen voor het redigeren van teksten, data vergaren, data analyse of second opinions. Verder kunnen we het ontwikkelen van project plannen of het schrijven van subsidieaanvragen op ons nemen, geheel toegespitst naar jouw specifieke vraag van het moment. De aanpak is grondig en holistisch, gebaseerd op solide technologisch georiënteerde analyses. Met onze veelzijdige ervaring in verschillende start-ups, verzeker je je van een betrouwbare partner voor jouw innovatie proces.

We luisteren, we stellen vragen, we analyseren. Wat zijn jouw doelen? Jouw dromen? Wat probeer je te bereiken?

We leven ons in en maken ons jouw doelen eigen. Dan werken we samen een plan uit om dit verder te realiseren.

Onze diensten zijn onder andere:

Het resultaat

  • Meer inzicht in je product idee, voor- en nadelen, toepassingsgebieden, kritische product parameters per toepassing, optimalisatie mogelijkheden enz.
  • een gedetailleerd overzicht van de weg te gaan, werkplan, stappen die gezet moeten worden, financiele consequenties, interessante partners, e.d.
  • Meer grip op het ontwikkelingsproces van je innovatie, rust in je hoofd, vertrouwen in een positief resultaat.
  • Voor voorbeelden van werk van Trudi Sonderkamp zie PROJECTEN.