Cases

icoon-3

Shoe-TIMeS

Fontys Paramedic College Eindhoven

Shear force Textile Intelligent Measurement System. Define and enable a project for measurement of pressure and shear forces in shoes.

Following orthopedic shoe material research the need emerged for more insight and knowledge in actual shear and pressure forces in the shoe. The idea was the development of a wireless, intelligent insole capable of measuring both shear and pressure forces. For this idea collaboration was sought with partners at TUe, Fontys Engineering, the German technology institute PFI and a number of orthopedic shoe companies. This is translated in a 2-year SIA-RAAK project with 14 collaborating parties and a budget of €600,000,=, for which a grant was applied and awarded.

3D-Heartscreen

Virtual Proteins Eindhoven

The development of a drug discovery platform
Drug lead discovery, het vinden van bruikbare medicijnmoleculen kan versneld worden als binnen één gestroomlijn platform computer gebaseerde (in silico) high throughput screening gecombineerd wordt met computational molecular modeling en in vitro laboratorium testen. Hiervoor is een consortium geformeerd van 3 MKB-bedrijven, die samen een Europese subsidie hebben aangevraagd. De Eurotransbio-grant van € 750,000 is toegekend en het project is uitgevoerd. In dit project had Trudi Sonderkamp de rol van hoofdaanvrager, project manager en uitvoerder van molecular modeling onderzoek.

icoon-5
icoon-4

ScrewFinder

Biomat BV Maastricht

The development and CE-marking of cap for use on screws in orthopedic surgery

Het idee was het ontwikkelen van een kleine schroefdop met een tweeledig doel. Enerzijds schroeven gemakkelijker te kunnen verwijderen als het bot is geheeld, omdat de schroefkop schoon blijft van overgroeiing met weefsel. Anderzijds om schroeven (en hun richting in 3 D) gemakkelijker terug te kunnen vinden door palpatie. Op deze wijze kan volstaan worden met een kleinere incisie met het voordeel van snellere genezing en een lager infectie risico. Een productie methode is ontwikkeld om grotere series te produceren van de dop uit het geavanceerde nieuwe materiaal, waarvoor een nieuwe start-up is opgezet. Productie, verpakking en sterilisatie is gerealiseerd conform CE-normering voor medische hulpmiddelen. Dit heeft geresulteerd in duizend CE-gecertificeerde vermarktbare producten.

Articles and Publications

Sonderkamp T, Geesink, H.J.H, Meijer D.K.F, Statistical analysis and prospective application of the GM-scale, a semi-harmonic EMF scale proposed to discriminate between “coherent” and “decoherent” EM frequencies on life conditions<, preprint, to be published.

Pijls Rachel.T., Sonderkamp Trudi, Daube Gert W., Krebber Ralph, Hanssen Hans H.L., Nuijts Rudy M.M.A, Koole Leo H., Eur.J.Pharmaceutics and  BioPharmaceutics 59, (2005) 283-288, Studies on a new device for drug delivery to the eye

Holtkamp F.C, Sonderkamp T, Orthopedische Techniek, juni 2017, Waarom je meer moet willen weten over eigenschappen van materialen

Sonderkamp T, Holtkamp F.C., Materials in orthopaedic shoes, in Pedortic Footwear; assessment and treatment, Editors K. Postma, Karl-Heinz Schott, Dennis Janisse en Clemens Rommers,  April 2018, Foundation Berjalan

Van der Vusse G.J., Van Bilsen M, Sonderkamp T, Reneman R.S. in Pathophysiology of severe ischemic myocardial injury, edited by Piper H.M.,Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1990, 167-193, Hydrolysis of phospholipids and cellular integrity

Meulendijks G.H.W.M., Sonderkamp T, Dubois J.E, Nielen R.J, Kremers J.A, Buck H.M, Biochim.Biophys. Acta, 1989, 979, 321-330, The different influences of ether and ester phospholipids on the conformation of gramicidin A. A molecular modelling study