Projecten

icoon-3

Shoe-TIMeS

Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven

Shear force Textile Intelligent Measurement System. Definiëren en mogelijk maken van een project voor het meten van druk en afschuifkrachten onder de voet tijdens lopen.
Volgend op materiaal onderzoek naar materialen gebruikt in orthopedische schoenen, ontstond de behoefte naar meer inzicht en kennis in actuele wrijvings- en drukkrachten in de schoen. Het idee was de ontwikkeling van een draagbaar, draadloos, intelligent meetsysteem dat zowel druk als afschuifkrachten kan meten tijdens het dragen. Hiervoor is samenwerking gezocht met partners van onder andere TUe, Fontys Engineering, het Duitse technologie instituut PFI en een aantal orthopedische schoenbedrijven. Dit is vertaald naar een 2-jarig SIA-RAAK project met 14 samenwerkingspartners, en een budget van €600,000,=, waarvoor subsidie is aangevraagd en toegekend.

3D-Heartscreen

Virtual Proteins Eindhoven

Ontwikkeling van een drug discovery platform
Drug lead discovery, het vinden van bruikbare medicijnmoleculen kan versneld worden als binnen één gestroomlijn platform computer gebaseerde (in silico) high throughput screening gecombineerd wordt met computational molecular modeling en in vitro laboratorium testen. Hiervoor is een consortium geformeerd van 3 MKB-bedrijven, die samen een Europese subsidie hebben aangevraagd. De Eurotransbio-grant van € 750,000 is toegekend en het project is uitgevoerd. In dit project had Trudi Sonderkamp de rol van hoofdaanvrager, project manager en uitvoerder van molecular modeling onderzoek.

icoon-5
icoon-4

ScrewFinder

Biomat BV Maastricht

Ontwikkelen en CE-markering van een dop voor gebruik op schroeven in orthopedische en trauma chirurgie

Het idee was het ontwikkelen van een kleine schroefdop met een tweeledig doel. Enerzijds schroeven gemakkelijker te kunnen verwijderen als het bot is geheeld, omdat de schroefkop schoon blijft van overgroeiing met weefsel. Anderzijds om schroeven (en hun richting in 3 D) gemakkelijker terug te kunnen vinden door palpatie. Op deze wijze kan volstaan worden met een kleinere incisie met het voordeel van snellere genezing en een lager infectie risico. Een productie methode is ontwikkeld om grotere series te produceren van de dop uit het geavanceerde nieuwe materiaal, waarvoor een nieuwe start-up is opgezet. Productie, verpakking en sterilisatie is gerealiseerd conform CE-normering voor medische hulpmiddelen. Dit heeft geresulteerd in duizend CE-gecertificeerde vermarktbare producten.

Articles and Publications

Sonderkamp T, Geesink, H.J.H, Meijer D.K.F, Statistical analysis and prospective application of the GM-scale, a semi-harmonic EMF scale proposed to discriminate between “coherent” and “decoherent” EM frequencies on life conditions<, preprint, to be published.

Pijls Rachel.T., Sonderkamp Trudi, Daube Gert W., Krebber Ralph, Hanssen Hans H.L., Nuijts Rudy M.M.A, Koole Leo H., Eur.J.Pharmaceutics and  BioPharmaceutics 59, (2005) 283-288, Studies on a new device for drug delivery to the eye

Holtkamp F.C, Sonderkamp T, Orthopedische Techniek, juni 2017, Waarom je meer moet willen weten over eigenschappen van materialen

Sonderkamp T, Holtkamp F.C., Materials in orthopaedic shoes, in Pedortic Footwear; assessment and treatment, Editors K. Postma, Karl-Heinz Schott, Dennis Janisse en Clemens Rommers,  April 2018, Foundation Berjalan

Van der Vusse G.J., Van Bilsen M, Sonderkamp T, Reneman R.S. in Pathophysiology of severe ischemic myocardial injury, edited by Piper H.M.,Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1990, 167-193, Hydrolysis of phospholipids and cellular integrity

Meulendijks G.H.W.M., Sonderkamp T, Dubois J.E, Nielen R.J, Kremers J.A, Buck H.M, Biochim.Biophys. Acta, 1989, 979, 321-330, The different influences of ether and ester phospholipids on the conformation of gramicidin A. A molecular modelling study